Μεταβιβάσεις οχημάτων

Αποφασίσατε να γίνετε ο υπερήφανος οδηγός ενός μεταχειρισμένου οχήματος; Τέλεια! Εμείς αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της μεταβίβασης.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Από τον Πωλητή:

  • Ταυτότητα 
  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Κτέο
  • Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Από τον Αγοραστή:

  • Ταυτότητα
  • Εκκαθαριστικό εφορίας ή οποιοδήποτε έγγραφο απόδειξης ΑΦΜ

Διαδικασία:

Προσκομίζετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στο γραφείο μας. Συμπληρώνουμε τις απαραίτητες Υπεύθυνες Δηλώσεις τις οποίες και πρέπει να επικυρώσετε σε κάποια Δημόσια Αρχή όπως Αστυνομία, Δήμο, ΚΕΠ κλπ και αφού τις επιστρέψετε στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε εμείς...

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δυστυχώς ο χρόνος διεκπεραίωσης δεν εξαρτάται αποκλείστηκα από εμάς. Ως αναφορά το επίπεδο ευθύνης μας είμαστε ταχύτατοι αλλά μετά όλα εξαρτώνται από το γίγαντα της γραφειοκρατίας. Στην προκειμένη χρονική περίοδο για μια μεταβίβαση θα χρειαστείτε 10 - 15 εργάσιμες μέρες.

Συμβουλές: 

Για τους πωλητές: Μην παραδίδεται το αυτοκίνητο πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακόμα και αν έχετε πληρωθεί ακέραιο το ποσό. Επίσης φροντίστε για την άμεση διακοπή της ασφάλειας σας.

Για τους αγοραστές: Πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή βεβαιωθείτε για την ποιότητα του οχήματος που αγοράζετε. Μην κινείτε το καινούργιο σας όχημα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας οπού και θα είστε νόμιμοι ιδιοκτήτες του πολύτιμου οχήματος σας. Τέλος ασφαλίστε το άμεσα.