Άρση παρακράτησης κυριότητας

   Επιτέλους ξεχρεώσατε το όχημα σας!!! Δικαιωματικά πλέον σας ανήκει. Για να ισχύει αυτό και τυπικά θα πρέπει να αφαιρεθεί από την άδεια κυκλοφορίας η παρακράτηση κυριότητας του οχήματος. Για να ξενοιάσετε αναλαμβάνουμε για εσάς όλη τη διαδικασία άρσης παρακράτησης.

Δικαιολογητικά:

  • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη του οχήματος
  • Άδεια κυκλοφορίας
  • Βεβαίωση εξόφλησης του οχήματος από την αρμόδια τράπεζα ή αντιπροσωπία

Διαδικασία:

Προσκομίζετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στο γραφείο μας. Συμπληρώνουμε τις απαραίτητες Υπεύθυνες Δηλώσεις τις οποίες και πρέπει να επικυρώσετε σε κάποια Δημόσια Αρχή όπως Αστυνομία, Δήμο, ΚΕΠ κλπ και αφού τις επιστρέψετε στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε εμείς...

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δυστυχώς ο χρόνος διεκπεραίωσης δεν εξαρτάται αποκλείστηκα από εμάς. Ως αναφορά το επίπεδο ευθύνης μας είμαστε ταχύτατοι αλλά μετά όλα εξαρτώνται από το γίγαντα της γραφειοκρατίας. Στην προκειμένη χρονική περίοδο για μια άρση παρακράτησης θα χρειαστείτε 10 - 15 εργάσιμες μέρες.