Κληρονομικά

Ως κληρονομικό ορίζεται η διαδικασία της μεταβίβασης ενός οχήματος μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του.

 

Δικαιολογητικά:

 

  • Άδεια Κυκλοφορίας
  • Πιστοποιητικό δήλωσης του αυτοκινήτου στο τμήμα κεφαλαίου
  • Ταυτότητα του αποδέκτη (κληρονόμου) του οχήματος όπως αυτός προκύπτει από τη βεβαίωση της Δ.Ο.Υ.
  • Α.Φ.Μ. του ίδιου ατόμου (κληρονόμου)
  • Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ.
  • Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

Διαδικασία:

Προσκομίζετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στο γραφείο μας. Συμπληρώνουμε τις απαραίτητες Υπεύθυνες Δηλώσεις τις οποίες και πρέπει να επικυρώσετε σε κάποια Δημόσια Αρχή όπως Αστυνομία, Δήμο, ΚΕΠ κλπ και αφού τις επιστρέψετε στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε εμείς...

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δυστυχώς ο χρόνος διεκπεραίωσης δεν εξαρτάται αποκλείστηκα από εμάς. Ως αναφορά το επίπεδο ευθύνης μας είμαστε ταχύτατοι αλλά μετά όλα εξαρτώνται από το γίγαντα της γραφειοκρατίας. Στην προκειμένη χρονική περίοδο για την διεκπεραίωση του κληρονομικού απαιτούνται 10 - 15 εργάσιμες μέρες.