Η σχολή

Στη σχολή οδηγών ΚΙΖΑΚΗ ακολουθούμε όλα τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών για οχήματα. Στον ιδιόκτητο χώρο μας 180m2, χρησιμοποιούμε όλα τα τεχνολογικά αυτά μέσα με τα οποία ο/η υποψήφιος/α οδηγός θα μπορέσει να ετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να προχωρήσει στο πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης.

Στο στόλο μας διαθέτουμε όλα τα οχήματα, ώστε ο/η υποψήφιος/α οδηγός να μπορέσει να ετοιμαστεί για την επιτυχή του εξέταση. Στόχος μας είναι, στους δρόμους να κυκλοφορούν άνθρωποι με οδηγική παιδεία, γνώστες του Κ.Ο.Κ και όχι απλά κάτοχοι διπλώματος.

Για μας η πρωτιά είναι θέμα ασφάλειας!