Αλλαγή κινητήρα

Οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται στο όχημα μετά την πρώτη αγορά του από την αντιπροσωπία πρέπει να δηλώνεται στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που ανήκει το όχημα. Η αλλαγή κινητήρα ανήκει σε αυτή την κατηγορία αλλαγών. Ωστόσο εάν τοποθετήσατε ιδίου τύπου και κυβικών μηχανή ΔΕΝ χρειάζεται να τη δηλώσετε. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσατε υποκυβισμό ή υπερκυβισμό στο όχημα τότε πρέπει οπωσδήποτε να δηλωθεί.

Δικαιολογητικά:

  • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
  • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη του οχήματος
  • Τιμολόγιο αγοράς της μηχανής
  • Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών από το συνεργείο που την τοποθέτησε
  • Βεβαίωση νόμιμης λειτουργείας του συνεργείου
  • Βεβαίωση καλής λειτουργίας της μηχανής (από μηχανολόγο)

Διαδικασία: 

Προσκομίζετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στο γραφείο μας. Συμπληρώνουμε τις απαραίτητες Υπεύθυνες Δηλώσεις τις οποίες και πρέπει να επικυρώσετε σε κάποια Δημόσια Αρχή όπως Αστυνομία, Δήμο, ΚΕΠ κλπ και αφού τις επιστρέψετε στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε εμείς...

 

Χρόνος διεκπεραίωσης: 

Δυστυχώς ο χρόνος διεκπεραίωσης δεν εξαρτάται αποκλείστηκα από εμάς. Ως αναφορά το επίπεδο ευθύνης μας είμαστε ταχύτατοι αλλά μετά όλα εξαρτώνται από το γίγαντα της γραφειοκρατίας. Στην προκειμένη χρονική περίοδο για μια αλλαγή κινητήρα θα χρειαστείτε 20 - 25 εργάσιμες μέρες.