Αλλαγή χρώματος του οχήματος

Τι έγινε; Δε σου άρεσε το παλιό χρώμα και αποφάσισες να το αλλάξεις; Μη ξεχάσεις ότι πρέπει να το δηλώσεις! Αν δε σου αρέσει η γραφειοκρατία, αναλαμβάνουμε εμείς τη δουλειά.

Δικαιολογητικά:

  • Ταυτότητα ιδιοκτήτη οχήματος
  • Άδεια κυκλοφορίας

Διαδικασία:

Προσκομίζετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στο γραφείο μας. Συμπληρώνουμε τις απαραίτητες Υπεύθυνες Δηλώσεις τις οποίες και πρέπει να επικυρώσετε σε κάποια Δημόσια Αρχή όπως Αστυνομία, Δήμο, ΚΕΠ κλπ και αφού τις επιστρέψετε στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε εμείς...

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δυστυχώς ο χρόνος διεκπεραίωσης δεν εξαρτάται αποκλείστηκα από εμάς. Ως αναφορά το επίπεδο ευθύνης μας είμαστε ταχύτατοι αλλά μετά όλα εξαρτώνται από το γίγαντα της γραφειοκρατίας. Στην προκειμένη χρονική περίοδο για μια αλλαγή χρώματος θα χρειαστείτε 10 - 15 μέρες.