Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης σε νέου τύπου

Οι λόγοι που πρέπει να αντικαταστήσεις το δίπλωμα σου είναι οι εξής: 

  • Πρέπει να ταξιδέψεις στο εξωτερικό… 
  • Στον τελευταίο έλεγχο που σου έκανε η αστυνομία σου έκανε παρατήρηση...
  • Τα στοιχεία του διπλώματος σου δεν φαίνονται καλά ή
  • Απλά θέλεις να εκσυγχρονιστείς...

Τότε ήρθε η ώρα να αλλάξεις το δίπλωμα σου σε νέου τύπου! Κοινός, σε μικρό ροζ καρτελάκι! Ο νόμος λέει ότι έχουμε όλοι την υποχρέωση να αντικαταστήσουμε τα διπλώματα μας μέχρι το 2029!!!

Πλέον έχουμε την δυνατότητα να αντικαταστήσουμε το δίπλωμα μας με δύο τρόπους, τον ηλεκτρονικό και τον παραδοσιακό(καταθέτουμε δηλαδή φυσικό φάκελο στην Διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών, όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια). Οι διαφορές είναι πολλές τόσο στα απαιτούμενα δικαιολογητικά όσο και στην διαδικασία διεκπεραίωσης της υπόθεσής καθώς επίσης και στον χρόνο περαίωσης της, με την ηλεκτρονική κατάθεση να κερδίζει τόσο σε χρόνο όσο και σε κόπο από πλευράς διαδικασίας.

 

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

*Κωδικοί ΤΑΧΙΣ (ΑΠΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ)

*Ταυτότητα

*Δίπλωμα οδήγησης

*Φωτογραφία & Υπογραφή (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Θα μας τα στείλει ο φωτογράφος)

 

Πρόοδος της διαδικασίας (για να μην έχετε αγωνία):

Όταν προσέλθετε στη σχολή με τα δικαιολογητικά κάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση, ακολουθεί η καταχώρηση της άδειας οδήγησης στο ONLINE σύστημα. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα. Σε όλη την διάρκεια ενημερώνεστε με μηνύματα για την πρόοδο της διαδικασίας. Το τελευταίο μήνυμα που λαμβάνετε είναι αυτό της εκτύπωσης της άδειας οδήγησης (σας ενημερώνουν ότι η άδεια εκτυπώθηκε και μετά από πέντε εργάσιμες ημέρες μπορείτε να την παραλάβετε από την θυρίδα.) Το συγκεκριμένο μήνυμα το λαμβάνουμε και εμείς, παραλαμβάνουμε για εσάς το δίπλωμα και σας ενημερώνουμε. Σε περίπτωση που θέλετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση ενημερώνεστε για την άφιξη της άδειας οδήγησης στην θυρίδα: https://dl-citizen.pkm.gov.gr/

Για να συμπληρώσετε τη φόρμα θα χρειαστείτε τον αριθμό άδειας οδήγησης.

 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

*Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)

*Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)

*1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)

*Φωτοτυπία  των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται  το διαβατήριο ή η άδεια παραμονής

*Φωτοτυπία των δύο όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχύ εκτός αν έχει λήξει οπότε και κρατείται

*Α.Φ.Μ.

Προαιρετικά: Αποδεικτικό έγγραφο ομάδας αίματος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναγράφεται στο έντυπο της άδειας (Πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, Δελτίο Ταυτότητας, Απολυτήριο Στρατού, Ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο κλπ).

 

Πρόοδος της διαδικασίας (για να μην έχετε αγωνία):

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών στη διεύθυνση Συγκοινωνιών, ακολουθεί η καταχώρηση της άδειας οδήγησης στο ONLINE σύστημα και η έκδοση της Βεβαίωσης καταχώρησης αιτήματος, η οποία δεν είναι δίπλωμα. Στη συνέχεια ακολουθεί η αποστολή των στοιχείων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης. Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση ενημερώνεστε για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης: https://dl-citizen.pkm.gov.gr/

Για να συμπληρώσετε τη φόρμα θα χρειαστείτε τον αριθμό άδειας οδήγησης (τον αναγράφει η βεβαίωση καταχώρησης αιτήματος που κρατάτε στα χέρια σας)

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ» η άδεια οδήγησης αποστέλλεται στην Υπηρεσία με ταχυμεταφορά (courier) και μετά από λίγες μέρες (5-6) η άδεια βγαίνει στη θυρίδα παραλαβής και σε ενημερώνουμε να μας φέρεις το παλιό σου δίπλωμα προκειμένου να το καταθέσουμε και να παραλάβουμε το καινούργιο.