Έκδοση διπλώματος αυτοκινήτου κατηγορίας Β

Ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις δίπλωμα Β κατηγορίας; (επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr)

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και η άδεια ισχύει για 15 έτη. 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 21 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης αυτοκινήτου και ΚΟΚ (45’ έκαστο) και 25 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης αυτοκινήτου (45’ έκαστο).
Αν έχεις δίπλωμα μοτοσικλέτας οποιασδήποτε κατηγορίας (ΑΜ, Α1, Α2 ή Α), απαιτείται μόνο η παρακολούθηση 18 μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης (45’ έκαστο).

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης, δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών.

  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
  • Εάν υπάρχει, φωτοτυπία των 2 όψεων της άδειας οδήγησης σε ισχύ
  • Α.Φ.Μ.