Έκδοση διπλώματος αυτοκινήτου κατηγορίας Β96

Με την προσθήκη του κωδικού 96 στο δίπλωμα μου έχω πλέον την δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kg. Προσοχή όμως, ο συνδυασμός οχημάτων (ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 4250 kg μεικτού βάρους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι πρέπει να είσαι κάτοχος διπλώματος τουλάχιστον Β κατηγορίας, το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και η άδεια ισχύει για 15 έτη.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

*1 μάθημα θεωρητικής εκπαίδευσης (45’) και

*6 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης (45’ έκαστο).

Για την απόκτηση του Β96 δεν απαιτούνται εξετάσεις.

 

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

*Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)

*Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)

*1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρή (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ) 

*Φωτοτυπία  των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται  το διαβατήριο ή η άδεια παραμονής

*Φωτοτυπία των δύο όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχύ εκτός αν έχει λήξει οπότε και κρατείται

*Α.Φ.Μ. 

Προαιρετικά: Αποδεικτικό έγγραφο ομάδας αίματος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναγράφεται στο έντυπο της άδειας (Πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, Δελτίο Ταυτότητας, Απολυτήριο Στρατού, Ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο κλπ).

 

Πρόοδος της διαδικασίας (για να μην έχετε αγωνία):

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών στη διεύθυνση Συγκοινωνιών, ακολουθεί η καταχώρηση της άδειας οδήγησης στο ONLINE σύστημα και η έκδοση της Βεβαίωσης καταχώρησης αιτήματος, η οποία δεν είναι δίπλωμα. Στη συνέχεια ακολουθεί η αποστολή των στοιχείων στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης. Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση ενημερώνεστε για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης: https://dl-citizen.pkm.gov.gr/

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ» η άδεια οδήγησης αποστέλλεται στην Υπηρεσία με ταχυμεταφορά (courier) και μετά από λίγες μέρες (5-6) η άδεια βγαίνει στη θυρίδα παραλαβής και σε ενημερώνουμε να μας φέρεις το παλιό σου δίπλωμα προκειμένου να το καταθέσουμε και να παραλάβουμε το καινούργιο.