Έκδοση διπλώματος αυτοκινήτου κατηγορίας ΒE

Ενδιαφέρεσαι να επεκτείνεις τοδίπλωμα σου σε ΒΕ; (επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgrγια συνδυασμούς οχημάτων που υπερβαίνουν τα 4250 kgr μεικτού βάρους συνολικά.)

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι πρέπει να είσαι κάτοχος διπλώματος τουλάχιστον Β κατηγορίας, το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και η άδεια ισχύει για 15 έτη. 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 1 μάθημα θεωρητικής εκπαίδευσης (45’) και 7 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης (45’ έκαστο).

   Για την απόκτηση του ΒΕ απαιτούνται εξετάσεις πορείας.

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχυ
  • Α.Φ.Μ.

   Κατά την παραλαβή της καινούργιας άδειας οδήγησης απαιτείται η παράδοση της προηγούμενης άδειας στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών.