Έκδοση διπλώματος λεωφορείου κατηγορίας Δ + ΠΕΙ

Ενδιαφέρεσαι να επεκτείνεις τοδίπλωμα σου σε Δ + ΠΕΙ; (Λεωφορεία, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr + Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας και κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών)

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι πρέπει να είσαι κάτοχος διπλώματος τουλάχιστον Β κατηγορίας, το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος και η άδεια ισχύει για 5 έτη. 

   Συμφωνά με τη νομοθεσία προκειμένου να μπορείς να εργαστείς ως οδηγός λεωφορείου πρέπει να αποκτήσεις ΠΕΙ(Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας και κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών) για να γίνει αυτό πρέπει να εξεταστείς γραπτά, προφορικά και πρακτικά, παράλληλα με τις εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Δ κατηγορίας.                                                      

   Συγκεκριμένα εξετάζεσαι σε 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (15’) με δικαίωμα 1 λάθους προκειμένου να περάσεις τις θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Δ κατηγορίας και σε 80 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (170΄) και 3 μελέτες περιπτώσεων (70΄) προκειμένου να περάσειςτις θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτηση του ΠΕΙ. Θα πρέπει να απαντήσεις σωστά τουλάχιστον τις 48 ερωτήσεις πολλαπλή επιλογής και να πετύχεις τουλάχιστον 36 βαθμούς στις μελέτες περιπτώσεων, δηλαδή συνολικό ποσοστό 60% για να θεωρείται η εξέταση σου επιτυχής. Εάν έχεις μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ) έχεις δικαίωμα να εξεταστείς με ακουστικά.

    Προφορικά εξετάζεσαι πριν δόσεις τις εξετάσεις πορείας. Απαντάς πρώτα στις ερωτήσεις για την απόκτηση της κατηγορίας Δ δηλαδή σε 5 ερωτήσεις εκ των οποίων θα πρέπει να απαντήσεις σωστά στις 3 και μετά απαντάς στις ερωτήσεις για την απόκτηση του ΠΕΙ, δηλαδή απαντάς σε 20 ερωτήσεις (4 τουλάχιστον από κάθε ενότητα 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, 3.5). Θα πρέπει να απαντήσεις σωστά τουλάχιστον σε 2 από τις 4 ερωτήσεις κάθε ενότητας.

   Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά.

   Πρακτικά εξετάζεσαι σε πορεία με το όχημα διάρκειας 90’.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα: 16 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης (45’ έκαστο) και 15 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης (45’ έκαστο).

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχυ
  • Α.Φ.Μ.
  • Πιστοποιητικό από Οφθαλμίατρο & από Παθολόγο (συμβεβλημένους με τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης) Λίστα συμβεβλημένων γιατρών δήμου Θερμαϊκού και Λίστα συμβεβλημένων γιατρών ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης, δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών.

 

   Κατά την παραλαβή της καινούργιας άδειας οδήγησης απαιτείται η παράδοση της προηγούμενης άδειας στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών.