Έκδοση διπλώματος μοτοσικλέτας κατηγορίας Α1

Ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις δίπλωμα A1 κατηγορίας;
(μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3 και μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τις 15 kW {20,12 hp} | {1kw = 1,36 hp})

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και η άδεια ισχύει για 15 έτη.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Δεν είσαι κάτοχος άλλου διπλώματος

 • 11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης μοτοσικλέτας (45’ έκαστο)
 • 20 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης του ΚΟΚ (45’ έκαστο)
 • 14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης μοτοσικλέτας (45’ έκαστο)

Είσαι κάτοχος διπλώματος Β κατηγορίας (αυτοκινήτου)

 • 11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης μοτοσικλέτας (45’ έκαστο)
 • 14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης μοτοσικλέτας (45’ έκαστο).

Είσαι κάτοχος διπλώματος κατηγορίας ΑΜ μοτοσικλέτας

 • 7 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης μοτοσικλέτας (45’ έκαστο).

 

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
 • Φωτοτυπία των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται το διαβατήριο και η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχύ
 • Α.Φ.Μ
 • Δίπλωμα οδήγησης σε περίπτωση που είσαι κάτοχος ΑΜ
 • Αν δεν έχεις δίπλωμα άλλης κατηγορίας:

  Πιστοποιητικά Γιατρών των παρακάτω ειδικοτήτων (οι γιατροί δεν θα πρέπει να είναι από δημόσιο φορέα):

  1. Παθολόγου

  2. Οφθαλμιάτρου

Προαιρετικά: Αποδεικτικό έγγραφο ομάδας αίματος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναγράφεται στο έντυπο της άδειας (Πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, Δελτίο Ταυτότητας, Απολυτήριο Στρατού, Ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο κλπ)

 

Τα έφερες όλα; Ξεκινάμε!

Καταθέτουμε τον φάκελο στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μόλις εκδοθεί η καρτέλα υποψηφίου οδηγού σε καλούμε να παρακολουθήσεις τα θεωρητικά ή τα πρακτικά σου μαθήματα. Μετά το τελευταίο μάθημα διαλέγεις την μέρα και ώρα που θέλεις να δώσεις τις εξετάσεις σου. Από την επόμενη μέρα κατεβάζεις το δίπλωμα στο κινητό σου! Αυτό ήταν! Καλές διαδρομές!