Έκδοση διπλώματος μοτοσικλέτας κατηγορίας ΑΜ

Ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις δίπλωμα AM κατηγορίας;
(μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3)

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16ο έτος και η άδεια ισχύει για 15 έτη. Θα πρέπει σε περίπτωση που είσαι ανήλικος να υπάρχει η έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων σου.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:

Δεν είσαι κάτοχος άλλου διπλώματος

 • 11 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης μοτοσικλέτας (45’ έκαστο)
 • 20 μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης του ΚΟΚ (45’ έκαστο)
 • 14 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης μοτοσικλέτας (45’ έκαστο)

 

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας αν είσαι πάνω από 18 ετών:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή) 
 • Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
 • Φωτοτυπία των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται το διαβατήριο και η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχύ
 • Α.Φ.Μ
 • Κωδικοί TAXIS (Δεν θα κρατηθούν, απλά να τους γνωρίζεις) 
 • Πιστοποιητικό από Οφθαλμίατρο & από Παθολόγο. Αν είσαι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης (ΑΜ, Α1, Α2, Α) δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών. 

 

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας αν είσαι 16 ετών:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή) 
 • Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
 • Φωτοτυπία των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται το διαβατήριο και η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχύ
 • Α.Φ.Μ (Εάν είσαι 17 ετών θα πρέπει να προσκομίσεις την βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.) 
 • Κωδικοί TAXIS (Δεν θα κρατηθούν, απλά να τους γνωρίζεις) 
 • Πιστοποιητικό από Οφθαλμίατρο & από Παθολόγο. Αν είσαι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης (ΑΜ, Α1, Α2, Α) δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών. 
 • Γονικές συναινέσεις και από τους δύο γονείς, επικυρωμένες από δημόσια αρχή (παρέχεται από τη σχολή).Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αποδεικτικό επιμέλειας επικυρωμένο από τα δικαστήρια ή τον δικηγορικό σύλλογο. 
 • Φωτοτυπίες των 2 όψεων των ταυτοτήτων των γονιών (ευδιάκριτες) ή σε περίπτωση που ο γονέας είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής και διαβατήριο σε ισχύ.

 

Προαιρετικά: Αποδεικτικό έγγραφο ομάδας αίματος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αναγράφεται στο έντυπο της άδειας (Πιστοποιητικό δημόσιου νοσοκομείου, Δελτίο Ταυτότητας, Απολυτήριο Στρατού, Ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο κλπ)

 

Τα έφερες όλα; Ξεκινάμε!

Καταθέτουμε τον φάκελο στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μόλις εκδοθεί η καρτέλα υποψηφίου οδηγού σε καλούμε να παρακολουθήσεις τα θεωρητικά σου μαθήματα. Μετά το τελευταίο μάθημα διαλέγεις την μέρα και ώρα που θέλεις να δώσεις τις θεωρητικές σου εξετάσεις. Αφού πετύχεις στα θεωρητικά ξεκινάμε τα πρακτικά μαθήματα σε ώρες και μέρες που σε βολεύουν. Μετά το τελευταίο μάθημα εξετάζεσαι στις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικές εξετάσεις) σε μέρα που έχεις διαλέξει εκ των υστέρων. Από την επόμενη μέρα κατεβάζεις το δίπλωμα στο κινητό σου! Αυτό ήταν! Καλές διαδρομές!