Έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Ενδιαφέρεσαι να αποκτήσεις ΠΕΙ ώστε να έχεις δικαίωμα να οδηγείς επαγγελματικά λεωφορείο(Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας και κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών) ή φορτηγό (Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας και κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων);

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι πρέπει να είσαι κάτοχος διπλώματος Γ ή Δ κατηγορίας και η άδεια ισχύει για 5 έτη. 

   Εάν είσαι παλιός οδηγός δηλαδή απέκτησες την άδεια του φορτηγού πριν τις 10/09/2009 και την άδεια οδήγησης λεωφορείου πριν τις 10/09/2008 τότε είσαι υποχρεωμένος να παρακολουθήσεις 35 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης. Δεν απαιτούνται εξετάσεις.

   Εάν απέκτησες το δίπλωμα σου μετά τις παραπάνω ημερομηνίες ή είσαι τώρα στη διαδικασία της έκδοσης μιας εκ των δύο κατηγοριών (Γ ή Δ) τότε είσαι υποχρεωμένος να εξεταστείς γραπτά, προφορικά και πρακτικά.                                                       

   Συγκεκριμένα εξετάζεσαι σε 80 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (170΄) και 3 μελέτες περιπτώσεων (70΄) στα γραπτά. Θα πρέπει να απαντήσεις σωστά τουλάχιστον τις 48 ερωτήσεις πολλαπλή επιλογής και να πετύχεις τουλάχιστον 36 βαθμούς στις μελέτες περιπτώσεων, δηλαδή συνολικό ποσοστό 60% για να θεωρείται η εξέταση σου επιτυχής. Εάν έχεις μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ) έχεις δικαίωμα να εξεταστείς με ακουστικά.

    Προφορικά εξετάζεσαι πριν δόσεις τις εξετάσεις πορείας. Απαντάς πρώτα στις ερωτήσεις για την απόκτηση της εκάστοτε κατηγορίας (Γ ή Δ) και μετά απαντάς στις ερωτήσεις για την απόκτηση του ΠΕΙ. Αν είσαι ήδη κάτοχος κατηγορίας Γ ή Δ τότε εξυπακούεται ότι απαντάς μόνο σε ερωτήσεις ΠΕΙ.

   Συγκεκριμένα για ΠΕΙ φορτηγού (κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων) απαντάς σε 16 ερωτήσεις (4 τουλάχιστον από κάθε ενότητα 1.4, 3.2, 3.3, 3.5). Θα πρέπει να απαντήσεις σωστά τουλάχιστον σε 2 από τις 4 ερωτήσεις κάθε ενότητας.

   Ενώ για το ΠΕΙ λεωφορείου (κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών) απαντάς σε 20 ερωτήσεις (4 τουλάχιστον από κάθε ενότητα 1.5, 1.6, 3.2, 3.3, 3.5). Θα πρέπει να απαντήσεις σωστά τουλάχιστον σε 2 από τις 4 ερωτήσεις κάθε ενότητας.

   Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης ορίζεται στα 30 λεπτά.

   Πρακτικά εξετάζεσαι σε πορεία με το όχημα διάρκειας 90’ εάν βγάζεις τώρα δίπλωμα Γ ή Δ κατηγορίας και ΠΕΙ.

   Ενώ αν είσαι κάτοχος διπλώματος και βγάζεις μόνο την άδεια ΠΕΙ τότε ο χρόνος πορείας με το αντίστοιχο όχημα κατά την εξέταση σου ορίζεται στα 45’.

 

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης ΠΕΙ σε παλιό οδηγό:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρές (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχύ
  • Α.Φ.Μ.

   Κατά την παραλαβή της καινούργιας άδειας οδήγησης απαιτείται η παράδοση της προηγούμενης άδειας στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών.