Αντίγραφο ψηφιακού ταχογράφου

Σε περίπτωση που χάσατε ή καταστράφηκε η κάρτα οδηγού και για να είστε σε θέση να οδηγήσετε όχημα που διαθέτειψηφιακό ταχογράφο πρέπει να προβείτε στην άμεση αντικατάσταση της.

Δικαιολογητικά

  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Φωτογραφία σε ψηφιοποιημένη μορφή (αναλαμβάνουμε τη διαδικασία)
  • Υπογραφή σε ψηφιοποιημένη μορφή (αναλαμβάνουμε τη διαδικασία)
  • Δήλωση απώλειας ή καταστροφής ψηφιακού ταχογράφου από την αστυνομία

 

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η προσκομιζόμενη φωτογραφία και υπογραφή πρέπει να είναι σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD, USB ή Flash Drive), το οποίο παραμένει στην κατοχή του ενδιαφερομένου (δεν φυλάσσεται στην Υπηρεσία Μ&Ε) και να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png

Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxF.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB

Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 1200Χ800 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 6:4 (ύψος επί πλάτος)

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για την δημιουργία της υπογραφής, ο ενδιαφερόμενος υπογράφει σε λευκό χαρτί μέσα σε ένα πλαίσιο με διαστάσεις 35mmΧ90mm και στη συνέχεια η υπογραφή ψηφιοποιείται.

Αποδεκτές μορφές: .jpg, .png

Όνομα αρχείου με λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. xxxxxY.jpg) όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς ΚΕΝΑ.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5MB

Ελάχιστο μέγεθος εικόνας σε εικονοστοιχεία(pixels): 280Χ700 ή άλλο μέγεθος σε αναλογία 2:5 (ύψος επί πλάτος)

 

Διαδικασία:

Προσκομίζετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στο γραφείο μας. Συμπληρώνουμε τις απαραίτητες Υπεύθυνες Δηλώσεις τις οποίες και πρέπει να επικυρώσετε σε κάποια Δημόσια Αρχή όπως Αστυνομία, Δήμο, ΚΕΠ κλπ και αφού τις επιστρέψετε στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε εμείς...

 

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Δυστυχώς ο χρόνος διεκπεραίωσης δεν εξαρτάται αποκλείστηκα από εμάς. Ως αναφορά το επίπεδο ευθύνης μας είμαστε ταχύτατοι αλλά μετά όλα εξαρτώνται από το γίγαντα της γραφειοκρατίας. Στην προκειμένη χρονική περίοδο για μια έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου θα χρειαστείτε 7 - 10 εργάσιμες μέρες.