Οδήγηση μηχανής χωρίς εξετάσεις

Θέλεις να οδηγείς μοτοσικλέτα χωρίς να δώσεις εξετάσεις;

 

Αρχικά πρέπει να γνωρίζεις ότι υπάρχουν προϋποθέσεις…
Θα πρέπει να είσαι πάνω από 27 ετών και να είσαι κάτοχος κατηγορίας ΑΜ ή Β πάνω από πέντε χρόνια!!!

Τότε δικαιούσαι να οδηγείς μοτοσικλέτα κατηγορίας A1

(μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3 και μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τις 15 kW {20,12 hp} | {1kw = 1,36 hp})

Εάν είσαι κάτοχος κατηγορίας ΑΜ δεν χρειάζεται να κάνεις ΚΑΜΙΑ μετατροπή στο δίπλωμα σου!

Εάν είσαι κάτοχος κατηγορίας Β πρέπει να προσθέσεις τον κωδικό «121» στο δίπλωμα σου με την παρακάτω διαδικασία.

 

Δικαιολογητικά για την έναρξη της διαδικασίας:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από την δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από δημόσια αρχή. (παρέχεται από τη σχολή)
  • 1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (4Χ6) καθαρή (χωρίς δαχτυλιές, γρατζουνιές κλπ)
  • Φωτοτυπία των 2 όψεων της ταυτότητας (ευδιάκριτη) ή σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος, προσκομίζεται το διαβατήριο και η άδεια παραμονής η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της άδειας οδήγησης (ευδιάκριτη) σε ισχύ
  • Α.Φ.Μ

 

Τα έφερες όλα; Ξεκινάμε!

Υποχρεούσαι σε 5 πρακτικά μαθήματα (45’ έκαστο). Στη συνέχεια καταθέτουμε τον φάκελο στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μόλις εκδοθεί το δίπλωμα καταθέτουμε το παλιό και παραλαμβάνουμε το καινούργιο. Αυτό ήταν! Καλές διαδρομές!